Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımını, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için önemli bulmaktayız.

İçinde bulunduğumuz tüm operasyonların ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerini gözetmekteyiz.

Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve çevre standartlarına uymayı ilke edindik. Çevre bilinciyle çalışarak, çevre taahhüdünü karşılamadaki ilerleyişimizi hızlandırmayı, çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi, deneyimlerimizi paylaşarak yerel ve küresel çevre sorunlarına ortak çözüm arayışına girmeyi, çevre, sağlık ve güvenlik beklentilerine ve toplum ihtiyaçlarına duyarlı olmayı hedefliyoruz.

Faaliyet coğrafyamızda refah düzeyinin, toplumsal bilincin ve yaratıcılığın artırılmasına ve paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultudaki faaliyetlerimizi eğitim, sağlık, çevre ve kültür-sanat alanlarında yoğunlaştırarak, proje destekleri ve dönemsel faaliyetler yürütüyoruz.