Temel Değerlerimiz

Adalet Duygusu ve Dürüstlük

 •  Farklı coğrafyalarda bulunan bütün çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunar ve adil şekilde davranırız.
 •  Tüm Paydaşlarımızla İlişkilerimizi , dürüstlük, adalet ve güven üzerine kurarız.
 •  Sözlerimizde ve davranışlarımızda doğru, açık ve tutarlıyız
 •  Herkesin düşüncesini ifade etmesini teşvik ederiz.

Şeffaflık

 •  Açık iletişim içinde çalışırız.
 •  Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırız.
 •  Geri bildirim kültürü ile çalışırız.
 •  Sorgulama kültürü ile fikirlerimizi paylaşırız.

Sorumluluk

 •  Risk gördüğümüz ortamların oluşmasına izin vermeyiz.
 • Etik değerler ve ilkeler çerçevesinde davranırız.
 • Bütünsel sorumluluk ile görevimizi yaparız.
 • Sözlerimizin , davranışlarımızın sonuçlarını öngörür, sorumluluğunu taşırız.

Bağlılık

 •  Yüksek motivasyon ile çalışmayı sağlarız.
 •  Başarıyı teşvik eder , ödüllendiririz.
 •  Birbirimize destek oluruz.
 •  Güçlü ve öğrenen bir organizasyonun parçasıyız.

Sürekli Gelişim

 •  Bilim ışığında araştırır, sorgularız,
 •  Değişimi takip ederek parçası oluruz,
 •  Ekip arkadaşlarımızın potansiyellerini ve değer yaratmalarını destekleriz.
 •  Kendimizi sürekli yeniler, geleceğe hazırlarız.

Ekip Çalışması

 •  Global bir ekibin parçası olarak aynı hedef için birlikte çalışırız
 •  Fikir, teknoloji ve yetenekleri paylaşır hedefe ekip olarak ulaşırız.
 •  Bireysel ve ekip olarak birbirimize güveniriz , sorumluluğu paylaşırız.
 •  Zorluklardan yılmayız, birbirimizden öğreniriz.

insana ve Doğaya Saygı

 • Birbirimize önem veririz.
 • Farklılıklara saygı ile yaklaşırız.
 • Çevreye ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarımızın bilincinde çalışırız.
 • İlişki ve iletişimimizi saygı çerçevesinde kurarız.